Et svømmende/flydende gulv lægges, så det kan bevæge sig frit i forhold til underlaget.

For at sikre det bedste resultat med svømmende gulve, skal gulvene skal lægges på et helt plant undergulv.

Hvis det eksisterende undergulv ikke er tilstrækkelig plant, rettes gulvet op med spartelmasse eller en afhøvling.
Såfremt gulvet skal rettes op med spartelmasse, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at spartle gulvet af flere omgange.
Gulvet skal gulvet være helt tørt mellem de enkelt spartlinger, ligesom det skal være helt tørt inden det nye gulv lægges.

Gamle/eksisterende trægulve

Det eksisterende gulv skal være plant og fast – det må ikke ”gynge” eller kunne give efter.
Rester af gamle tæpper eller anden gulvbelægning skal fjernes.
Er der løse gulvbrædder skal disse sømmes eller skues fast.
Har dit nuværende gulv store mellemrum mellem gulvplankerne, kan man overveje at lægge de nye planker på tværs af de gamle.
I nogle tilfælde kan man overveje, at montere gulvspånplader med not og fer.

Betongulve/klinkegulve

Undergulvet skal være helt plant
Rester af gamle tæpper eller anden gulvbelægning skal fjernes.
Der udlægges altid en fugtspærre.

Nyd gavn af vores erfaring