Læg en tidsplan med Egerbyg

En realistisk og detaljeret tidsplan med arbejdsopgaver, der indgår i byggeriet er den bedste forudsætning for, at du kan gennemføre dit byggeri indenfor den aftalte tidsramme.
Egerbyg er vant til den type arbejder, du skal have udført og ved, hvor lang tid de forskellige dele af byggeriet tager.

Eksempel på god planlægning og opgavefordeling

 • Økonomisk afklaring og idefase – Du som kunde
  • Læg et budget og find frem til, hvad du skal have lavet.
 • Projektering forberedelse – Du som kunde
  • Her udarbejdes fx tegninger, arbejdsbeskrivelser og beregninger. Vi henviser gerne til
   en rådgiver, der hjælper med disse opgaver.
 • Myndigheder – Du som kunde
  • Skal du søge byggetilladelse for at gennemføre dit projekt?
 • Tilbud/kontrakt –  Du og Egerbyg
  • Hvis vores tilbud lyder interessant, kommer vi gerne kommer ud og gennemgår det med dig.
  • Brug tid på at lave en udførlig kontrakt.
   Skal der fx indgå dagsbøder i aftalen, hvis tidsplanen ikke overholdes?
   Vi har stor erfaring med at lægge tidsplaner, der holder og skriver gerne dagsbøder ind som en del af aftalen.
   Vi følger bestemmelserne i AB Forbruger, hvor dagsbødernes størrelse er 0,01 ‰ af den samlede entreprisesum.
  • Efter accept af ordren kommer vi ud og gennemgår materialer, underskriver kontrakter og lægger den endelige tidsplan for selve byggefasen.
  • Tidsplanen lægges på dagsbasis, vi planlægger efter fx tørretider og bruger de involverede faggruppers tid mest effektivt.
 • Byggefasen – Egerbyg som hovedentreprenør
  • Byggeledelse
  • Koordinering af forskellige faggrupper
 • Aflevering – Du og Egerbyg
  • Mangelgennemgang og udbedring af eventuelle fejl og mangler

Hvorfor kan tidsplanen ikke overholdes?

Længere tørretider, fejlbehæftede materialer og uforudsete arbejdsopgaver

Når vi udarbejder en tidsplan sker det altid ud fra et tidsestimat, baseret på løsningen af opgaverne i tilbuddet.
Undertiden opstår der uforudsete ting, der kan medvirke til, at den oprindelige tidsplan ikke kan overholdes. Det kan eksempelvis være materialer, der er behæftet med fejl, spørgsmål om længere tørretider eller opgaver, som vi først opdager i forbindelse med udførelsen af øvrige arbejder; når vi får ”skrællet lagene af”.

Hvis du vælger at få løst disse ekstra opgaver, tager det naturligvis længere tid at færdiggøre byggeriet.

På baggrund af de uforudsete arbejdsopgaver revurderer vi tidsplanen, så du får en ny slutdato på byggeriet.

Ekstraarbejde

Hvis du undervejs i byggefasen ønsker at løse andre opgaver, når du alligevel har håndværkere, forstår vi det godt!

Det vil i de fleste tilfælde skubbe tidsplanen og udskyde færdiggørelsen af byggeriet – særligt hvis ekstraarbejdet indebærer, at ingeniører, arkitekter eller andre rådgivere skal konsulteres.

På baggrund af ekstraarbejdets omfang revurderer vi tidsplanen, så du får en ny slutdato på byggeriet.

Hvis du ikke tager stilling

I enkelte tilfælde har vi oplevet forsinkelser, som skyldes manglende tilbagemeldinger i forhold til produkt– eller materialevalg.

Det er naturligvis sådan, at vi ikke kan påbegynde arbejder,  før du har foretaget et materialevalg –  fx vinduestype, gulvtype eller klinker.

I sådanne situationer revurderer vi tidsplanen, så snart du har taget stilling, og materialerne er på plads.