Egerbyg tager ansvar

CSR eller samfundsansvar har fra dag et været en del af Egerbyg.
Grundlæggende handler det om, at vi driver virksomhed ud fra en filosofi om, at vi vil behandle vores ansatte, samarbejdspartnere, leverandører og ikke mindst vores kunder, som vi ønsker, de skal behandle os.

At vi altid foretager valg, der tager hensyn til og beskytter miljøet mest muligt, og at vi løbende arbejder målrettet med samfundsansvar og bæredygtighed på alle måder.
Egerbyg skal være en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere, og vi vil til enhver tid tilbyde arbejdsforhold, der sætter trivsel, muligheder for personlig udvikling og arbejdsmiljø øverst på dagsordenen.

For at sikre et kontinuerlig og struktureret arbejde med samfundsansvar i Egerbyg har vi valgt at tilslutte os FNs frivillige initiativ for ansvarlighed og bæredygtighed UN Global Compact.

Med tilslutningen forpligter vi os til at justere vores forretning til Global Compacts principper indenfor, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Tilslutningen styrker vores hidtidige arbejde med samfundsansvar og giver os muligheden for årligt at rapportere om vores målsætninger, fremskridt og kommende aktiviteter. Du kan læse mere om FN’s arbejde med Global Compact her.

Læs vores CSR rapport for 2015

Som ambassadører for miljøbevidsthed og samfundsansvarlighed lægger vi også mærke til når andre gør en ekstra indsats. Constructa, der blandt andet har kontor i Horsens, er et ingeniør- og rådgivningsfirma som rådgiver om miljøbevidsthed og er med til at sikre hensynsfuld arbejds-udførelse på arbejdspladser. Læs mere om Constructas miljørådgivning her.