Nu kan du få FSC-certificeret træ

Som ansvarlig tømrervirksomhed er Egerbyg opmærksom på materialerne livscyklus og vi bruger i videst muligt omfang certificeret træ.

Derfor går vi efter FSC mærket.
Gennem vores leverandører har vi mulighed for at købe FSC mærket træ uden at kunden får en meromkostning.

Forest Stewardship Counsil (FSC) er en certificeringsordning, der sikrer, at træet kan spores fra producent til slutbruger samt at træet kommer fra bæredygtig skovdrift, hvor der tages hensyn til naturen, dyr og mennesker.
Det sikres ved, at der kun bliver fældet i et tempo som skoven kan regenerere, at områder med truede og sjældne dyr og planter fredes og at oprindelige folks interesser varetages.

Selve arbejdet med at fælde og forarbejde træet er også omfattet af certificeringen. Det sikrer, at det foregår under ordnede forhold, der beskytter arbejdere og børn mod udnyttelse og unødig fare.

10 gode grunde til, at du som forbruger skal efterspørge FSC-mærket træ.

1. FSC sikrer omfattende omtanke for natur, dyr og mennesker i skove.

2. FSC-mærket er en sikkerhed for, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere.

3. Dele af FSC-skove fredes helt, og områder med truede dyr og planter beskyttes.

4. Oprindelige folkeslag som indianere og samere sikres deres ret til at bruge skoven, som de altid har gjort. Fx vil hellige områder og jagtarealer friholdes for fældning.

5. Lokale arbejdere uddannes, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

6. Lokalbefolkningen får glæde af indtægterne fra skoven, og der bruges lokal arbejdskraft.

7. Alt træ kan spores tilbage til skoven. Alle led mellem skoven og dig certificeres – uanset hvor mange led der er.

8. FSC-certificering er en forretning, man kan leve af – både som skovejer, arbejder og producent. FSC har den bonus, at natur og mennesker får bedre levevilkår.

9. Alle typer skov kan FSC-certificeres lige fra nordiske nåleskove til tropiske regnskove – også plantager.

10. FSC-mærket findes på alle typer produkter, som er lavet af træfibre f.eks. gulve, terrasser, papir, grillkul, isolering, møbler, interiør, smykker og emballager.