Hovedentreprise – så er det nemt at bygge

Når du skal i gang med et større byggeprojekt, bør du i første omgang vurdere, om du selv er i stand til at lede hele eller dele af projektet.

Har du ingen byggetekniske kompetencer eller erfaring med projektledelse i øvrigt anbefaler vi, at du vælger den nemmeste løsning, som er hovedentreprisen – særligt hvis projektet omfatter flere faggrupper, der skal koordineres.

Hvad er en hovedentreprise?

En hovedentreprise er meget benyttet ved større private arbejder.

Du er her ansvarlig for at sørge for relevante godkendelser fra myndigheder samt udfærdige projekt- og udbudsmaterialet, der bl.a. består af tegninger, arbejdsbeskrivelse, en tilbudsliste og et udbudsbrev.
Det kan være en god ide at få en arkitekt eller byggerådgiver med i denne del af processen og vi har nogle faste samarbejdspartnere, som vi varmt kan anbefale. Dit arbejde ligger altså primært i forberedelsesfasen, inden selve byggeriet går i gang.

Egerbyg leder dit byggeri smertefrit

Når godkendelser og kontrakter er på plads, går byggefasen i gang.
Vælger du hovedentreprisen som entrepriseform, overlader du selve byggeledelsen til vores rådgiver.
Vi indgår aftaler med de forskellige samarbejdspartnere, koordinerer faggruppernes indsats og styrer tiden, økonomien og kvalitetskontrollen.
Vi står for den daglige kommunikation med dig og er ansvarlig for, at arbejdet er færdigt til tiden og til den kvalitet, som er aftalt.