Før tilbud

I forbindelse med afgivelse af tilbud og besigtigelse vil vi gerne have følgende informationer for en smidig proces.

Hvornår vil I have byggeriet udført?

Skriv gerne hvornår I ønsker vi starter op på jeres byggeri

Opstartstidspunkt

Vi finder et opstartstidspunkt, når vi lægger tilbuddet ind i vores ordrebog og planlægger arbejdets udførelse.

Læs mere om opstartstidspunkt

Beregninger skal fremsendes inden besigtigelse

Indebærer jeres byggeprojekt fx nedrivning af bærende/stabiliserende vægge, ændringer af tagkonstruktion (fx fra let til tungt tag) og væltning af skorsten, skal der foretages nye beregninger for at sikre, at husets konstruktion er stabil efterfølgende.

Beregninger laves af en byggerådgiver og skal fremsendes i god tid inden besigtigelsen; gerne 1-2 uger.

Læs mere om beregninger og rådgiver

Send gerne tegninger, billeder og beskrivelser

Send gerne tegninger/skitser samt en beskrivelse af, hvad der skal ske i de forskellige rum og hvilke faggrupper, der skal involveres i arbejdet.

Suppler med billeder taget med jeres mobiltelefon

 

Besigtigelse eller ej?

Ved mindre opgaver er de tilsendte billeder, tegninger, beskrivelser ofte nok til, at vi kan lave et tilbud uden vi behøver bruge tid på at besigtige stedet.
Mange af disse opgaver løser vi på forbrugt tid og materialer.

Læs mere om mindre tømreropgaver på forbrugt tid & materialer

Ved større entrepriser, hvor flere faggrupper er involveret, kigger vi forbi til besigtigelse med en repræsentant for alle faggrupper.
Ikke to byggeprojekter er ens, og vi sætter hver gang det mest kompetente hold til den mest konkurrencedygtige pris til netop din opgave.
Du må derfor være forberedt på, at vi sender 2-3 repræsentanter for hver faggruppe ud til besigtigelse af din sag.

Læs mere om besigtigelse

Planlægning af besigtigelser

I må meget gerne i løbet af de næste 1-2 uger afsætte tid besigtigelse af byggeriet.

Hvordan forstår jeg tilbuddet?

Først og fremmest er det vigtigt at læse tilbuddet igennem, og opstår der tvivl om forståelsen skriver man en mail til beregneren af tilbuddet. Det som ikke fremgår i beskrivelsen, er ikke inkluderet i tilbuddet.

  • Levering af inventar: Kunden står som udgangspunkt selv for levering, af køkkenelementer, skabe, klinker, m.m, da dette hører under kategorien inventar, og er op til den personlige smag. Ønskes levering af materialer, skal der fremsendes en udførlig materialebeskrivelse til Egerbyg, inden tilbuddet kan fremsendes. Ligeledes skal det fremgå tydeligt i tilbuddet at Egerbyg står for leveringen af dette.
  • Montering: Vi monterer jeres materialer, køkkenelementer, klinker m.m., hvis dette fremgår i tilbuddet.
  • Klinker: Som udgangspunkt har vi inkluderet montering af keramiske standartklinker i vores tilbud. Ved ændringer fra keramiske sten til natursten, mosaiksten, håndlavet sten eller lavasten, vil der blive tillagt en merpris på dette. Keramiske sten skæres med en almindelig fliseskærer, mens de øvrige sten skæres med en vådskærer. Dertil kan fliserne varierer i tykkelse og størrelse, hvilket resulterer i flere håndværkertimer
  • Info: Under punktet ‘info’ i tilbuddet, gør vi tit opmærksom på uforudsete ekstraomkostninger.

Tilbud og accept af ordre

Vi anbefaler, at du læser tilbuddet EKSTRA GRUNDIGT, inden du skriftligt accepterer det.
Mangler der noget i tilbuddet kan vi have misset det under besigtigelsen eller misforstået hinanden; du skal derfor gøre os opmærksom på det, hvis du synes noget mangler i tilbuddet.
Når du har accepteret vores tilbud skriftligt med henvisning til tilbudsnummer, lægger vi dine opgaver i ordrebogen.

Læs mere om tilbudsproceduren

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter?

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte 15-20% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

De uforudsete udgifter dækker over opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen og har fået åbnet.
Vi har derfor ikke medtaget opgaverne i tilbuddet.

Læs mere om uforudsete udgifter