Egerbyg hjælper dig med alle entrepriseformer

Dit valg af entrepriseform afhænger af, hvor meget du selv vil involveres i byggeprocessen.

Entrepriser inddeles i fagentreprise, storentreprise, hovedentreprise og totalentreprise.

Kontakt Landing Page

Spørgsmål? Ring 78 73 15 46 eller udfyld formularen

Sender

Nyd gavn af vores erfaring

Fagentreprise

Har du erfaring med byggeri og har du samtidig overskud til at lede byggeprojektet fra starte til slut, er fagentreprisen det oplagte valg for dig.
Her er du selv ansvarlig for projektering, indhentning af byggetilladelse og den daglige ledelse af byggeriet.
Selvom du har erfaring og tid til at være byggeleder, kan det være en god ide at hyre en byggerådgiver, som kan hjælpe dig med opgaven.

Storentreprise

En storentreprise er at sammenligne med en fagentreprise, da man ofte samler flere beslægtede faggrupper i en delentreprise fx tømrer- og snedkerarbejde.
Hos Egerbyg tilbyder vi flere entrepriseformer – også indenfor fagområder, der ikke er beslægtede.
Ved en storentreprise står vi for udførelsen og koordineringen af arbejdet, men du eller din rådgiver skal stadig føre tilsyn og lede byggeriet.

Hovedentreprise

Vi anbefaler som regel hovedentreprise til privatkunder.
Her skal du eller din rådgiver levere de tegninger og beskrivelser, som vi bruger til at udregne tilbuddet.
Er der behov for byggetilladelser, er det ligeledes din opgave at tage kontakt til relevante myndigheder.
Ved hovedentreprisen får du et samlet tilbud på alt håndværksarbejde fra os. Vi er desuden ansvarlige for udførelsen af arbejdet og står for koordinering af de forskellige faggrupper.
Du eller din rådgiver skal også ved hovedentreprisen føre tilsyn med arbejdet.

Totalentreprise

Totalentreprise er den nemme løsning og forekommer næsten udelukkende i forbindelse med nybyg af type- eller sommerhuse. Her har du ingen opgaver i forbindelse med projektet, men skal udelukkende kommunikere og afregne med totalentreprenøren.

Totalentreprenøren råder som regel over egne rådgivere, der projekterer byggeriet på baggrund af dine ønsker og indhenter relevante tilladelser fra myndigheder.

Læs mere om Egerbyg generelt på vores forside for private.