Egerbygs betalingsbetingelser

Betaling ved mindre byggeopgaver

Vores betalingsbetingelser 8 dage netto.
Når arbejdet er udført modtager du efterfølgende en faktura med betalingsdato.

Ved levering af omkostningstunge materialer, hvor vi har et stort udlæg –  fx vinduer, døre eller køkkener –  skal fakturaen betales senest 2 dage efter levering.

Ratebetaling ved større projekter

Ved større projekter forfalder betalingen løbende i rater, der svarer til hvor langt fremme byggeprocessen er.
Antallet af rater afhænger af størrelsen af den samlede byggesum.

Har vi fx færdiggjort 10% af projektet, vil du modtage en faktura med en ratebetaling, der svarer til 10% af det accepterede tilbud.

Når du modtager en ratebetaling, gælder vores almindelige betalingsbetingelser på 8 dage netto.
Vi fortsætter selvfølgelig arbejdet, så du vil i praksis aldrig komme til at betale for mere end det allerede udførte arbejde.

Det er vigtigt for os, at du er tilfreds med det arbejde, vi har udført.
Derfor gennemgår vi altid det udførte arbejde sammen med dig, inden vi sender en faktura.
Skal der foretages ændringer, udfører vi altid disse inden faktureringen.