Aflevering – fejl og mangler

Når vi skal i gang med at udføre et stykke arbejde for dig, lytter vi altid grundigt til dine spørgsmål og overvejelser. Vi tilstræber at informere dig udførligt omkring hele processen og forsøger på bedste vis at undgå ærgerlige misforståelser, da vi på den måde mest effektivt forebygger fejl og mangler.

Det handler med andre ord om tydelig kommunikation, klare aftaler og indbyrdes afstemning af forventninger til fx kvalitet, materialer og udførelse.

Når byggeriet er færdigt afholder vi et møde, hvor vi på stedet foretager en mangelgennemgang.
Her konstateres det, om der er nogle ting, der skal udbedres.

Ved større byggerier hvor betalingen forfalder i rater, vil vi altid gennemgå byggeriet for fejl og mangler, inden den sidste rate er forfalden til betaling.
Gennemgangen foregår altid, når byggeriet er afsluttet.

I praksis betyder det, at udbedringen af eventuelle fejl/mangler foregår efter byggeriets afslutning og ikke indgår i tidsplanen.